IN FOCUS

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor: 24 October 2016
HEADLINES: 1. Rs 6-lk-cr investment promised to state 2. RBI decides to allow FDI up to 100% in other financial services 3. Masala bonds pick up, $1.24 bn raised, another $3-4 bn ...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

เรื่องที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้เกี่ยวกับการจ่ายภาษี GST ของอิ...
ภาพประกอบจาก https://www.zepo.in/blog/wp-content/uploads/2016/08/what-to-do-when-you-feel-stuck-1.png วุฒิสภาของอินเดียได้มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่จะให้มีการ...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

ย้อนอดีตเส้นทางสายเครื่องเทศ (Spice Route) และการสานต่อสายสั...
แผนที่เส้นทางเดินเรือในอดีตจากยุโรปมายังชายฝั่งมะละบาร์และท่าเรือในรัฐเกรละในปัจจุบัน ขอบคุณภาพจาก http://www.caleidoscope.in/nostalgiphilia/ancient-indian-cities เส้นทางสายเครื่อ...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

ความสำเร็จของซีพีในธุรกิจผลิตอาหารไก่ และโอกาสของภาคเอกชนไทย...
อินเดียเป็นประเทศใหญ่ มีศักยภาพสูงมาก ถ้าคนอินเดียรับประทานไก่ร้อยละ 10 ก็จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ รวมประมาณ 120 ล้านคนเลยทีเดียว บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือที่ค...
อ่านทั้งหมด