Black Ribbon

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor: 26 May 2017
HEADLINES: 1. India, Japan come up with AAGC to counter China’s OBOR 2. Modi, Putin to release joint vision document during PM’s Russia visit in June 3. PM Narendra Modi’s 4-natio...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

แผนวิสัยทัศน์ ภายใน 15 ปี ของอินเดีย: New India
เรียบเรียงโดย: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์: 13 - 19 พฤษภาคม 2560 (อินเดีย)
1. การประชุมว่าด้วยประเด็นนโยบาย OBOR ณ ประเทศจีน: ความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและเหตุผลที่อินเดียไม่เข้าร่วม OBOR summit in China: Know what it is and why India is not attendi...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

ความสำเร็จของซีพีในธุรกิจผลิตอาหารไก่ และโอกาสของภาคเอกชนไทย...
อินเดียเป็นประเทศใหญ่ มีศักยภาพสูงมาก ถ้าคนอินเดียรับประทานไก่ร้อยละ 10 ก็จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ รวมประมาณ 120 ล้านคนเลยทีเดียว บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือที่ค...
อ่านทั้งหมด