IN FOCUS

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor-22 May 2015
HEADLINES: 1. Investments by overseas Indians not to count as FDI 2. India continue to lead global consumer confidence index: Nielsen 3. Income inequality in India lowest among em...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

ภาคเอกชนอินเดียเชื่อ ภาษี GST ใหม่จะเปลี่ยนโฉมระบบโลจิสติกส์...
สำหรับภาคธุรกิจของอินเดีย การติดตามกระบวนการและขั้นตอนการออกกฎหมายและประกาศใช้กฎหมายการจัดเก็บภาษีการค้าและบริการ (Good and Services Tax หรือ GST) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ ทุกฝ่ายใ...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

รัฐคุชราต เพชรแห่งอินเดียตะวันตก
จากบทความคราวก่อน ซึ่งผมได้เกริ่นนำภาพรวมเกี่ยวกับ "ความน่าสนใจในการลงทุนของอินเดียตะวันตก" ในคราวนี้ ผมขอนำเสนอความน่าสนใจของ รัฐคุชราต (Gujarat) ซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

แกะรอยความสำเร็จของไก่ห้าดาว 5 Star Chicken
ประชากรอินเดียราว 1,200 ล้านคน มี 80% นับถือศาสนาฮินดู ไม่รับประทานเนื้อวัว และ 14% นับถือศาสนาอิสลาม ไม่รับประทานเนื้อหมู แต่ไม่ว่าจะนับถือฮินดู อิสลาม หรือศาสนาใดๆ ก็ตามในอินเดี...
อ่านทั้งหมด