IN FOCUS

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor- 4 May 2015
HEADLINES: 1. French investments in India to grow at 10%, says envoy 2. ZTE earmarks Rs 600 cr for smart city projects in India 3. Volvo in talks with M&M, HM & Gm for assembling ...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

ยาตราการทูตของอินเดีย (ตอนที่ 1 ฝรั่งเศส)
เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้นำอินเดียผงาดในเวทีโลกอีกครั้ง ด้วยการออกเดินสายเยือนประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจกลุ่ม G7 สามประเทศติดกัน ได้แก่...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

ลู่ทางการทำธุรกิจในอินเดีย
ช่วงนี้มีแต่คนกล่าวถึงประเทศอินเดียในฐานะของตลาดที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะด้วยประชากรราว 1,200 ล้านคน ที่มีอายุเฉลี่ย 24-25 ปี ซึ่งกำลังเป็นวัยทำงานหนุ่นสาว อีกทั้งความมุ่งมั่นของประเท...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

แกะรอยความสำเร็จของไก่ห้าดาว 5 Star Chicken
ประชากรอินเดียราว 1,200 ล้านคน มี 80% นับถือศาสนาฮินดู ไม่รับประทานเนื้อวัว และ 14% นับถือศาสนาอิสลาม ไม่รับประทานเนื้อหมู แต่ไม่ว่าจะนับถือฮินดู อิสลาม หรือศาสนาใดๆ ก็ตามในอินเดี...
อ่านทั้งหมด