IN FOCUS

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor-26 May 2015
HEADLINES: 1. Japan ready to finance India’s coal-fuelled projects 2. Andhra Pradesh releases master plan for its capital Amaravathi 3. Google to invest Rs 1500 crore in new Hyder...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

ภาคเอกชนอินเดียเชื่อ ภาษี GST ใหม่จะเปลี่ยนโฉมระบบโลจิสติกส์...
สำหรับภาคธุรกิจของอินเดีย การติดตามกระบวนการและขั้นตอนการออกกฎหมายและประกาศใช้กฎหมายการจัดเก็บภาษีการค้าและบริการ (Good and Services Tax หรือ GST) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ ทุกฝ่ายใ...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

โอริสสา...ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล
ในบรรดารัฐภาคตะวันออกของสาธารณรัฐอินเดีย รัฐโอริสสา (Orissa) นับว่าเป็นรัฐลำดับต้น ๆ ที่นักลงทุนต่างชาติพากันรุมจีบ เรียกว่าหายใจรดต้นคอมากับรัฐเบงกอลตะวันตกเลยทีเดียว นอกจากมีศัก...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

แกะรอยความสำเร็จของไก่ห้าดาว 5 Star Chicken
ประชากรอินเดียราว 1,200 ล้านคน มี 80% นับถือศาสนาฮินดู ไม่รับประทานเนื้อวัว และ 14% นับถือศาสนาอิสลาม ไม่รับประทานเนื้อหมู แต่ไม่ว่าจะนับถือฮินดู อิสลาม หรือศาสนาใดๆ ก็ตามในอินเดี...
อ่านทั้งหมด