IN FOCUS

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor: 21 October 2016
HEADLINES: 1. HCL to acquire Butler America Aerospace for $85mn 2. Reliance Jio says adding 0.6-1.1 million customers every day 3. Wipro gets to cloud with $500-million US firm ac...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

เรื่องที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้เกี่ยวกับการจ่ายภาษี GST ของอิ...
ภาพประกอบจาก https://www.zepo.in/blog/wp-content/uploads/2016/08/what-to-do-when-you-feel-stuck-1.png วุฒิสภาของอินเดียได้มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่จะให้มีการ...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

ย้อนอดีตเส้นทางสายเครื่องเทศ (Spice Route) และการสานต่อสายสั...
แผนที่เส้นทางเดินเรือในอดีตจากยุโรปมายังชายฝั่งมะละบาร์และท่าเรือในรัฐเกรละในปัจจุบัน ขอบคุณภาพจาก http://www.caleidoscope.in/nostalgiphilia/ancient-indian-cities เส้นทางสายเครื่อ...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

ความสำเร็จของซีพีในธุรกิจผลิตอาหารไก่ และโอกาสของภาคเอกชนไทย...
อินเดียเป็นประเทศใหญ่ มีศักยภาพสูงมาก ถ้าคนอินเดียรับประทานไก่ร้อยละ 10 ก็จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ รวมประมาณ 120 ล้านคนเลยทีเดียว บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือที่ค...
อ่านทั้งหมด