IN FOCUS

สรุปข่าวเศรษฐกิจอินเดียประจำสัปดาห์

สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันที่ 6 - 12 เม.ย. 2558
ข่าวพาดหัว 1. Maruti กับยอดขายรถยนต์ CNG ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 ในปี 2014-2015 2. NTPC กับภารกิจลดการนำเข้าถ่านหินให้หมดไปภายใน 5 ปี 3. Oman Air เปิดบริการเที่ยวบินตรง Muscat-Go...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

"India is now a changed country" โมดีย้ำที่งาน Hannover Mess...
เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา นายนเรนทร โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน Indo-German Business Summit ในระหว่างที่เดินทางเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

ความน่าสนใจด้านการลงทุนในอินเดียตะวันตก
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจส่งเสริมด้านการค้าระหว่างไทยและอินเดีย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทางอินเดียฝั่งตะ...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

แกะรอยความสำเร็จของไก่ห้าดาว 5 Star Chicken
ประชากรอินเดียราว 1,200 ล้านคน มี 80% นับถือศาสนาฮินดู ไม่รับประทานเนื้อวัว และ 14% นับถือศาสนาอิสลาม ไม่รับประทานเนื้อหมู แต่ไม่ว่าจะนับถือฮินดู อิสลาม หรือศาสนาใดๆ ก็ตามในอินเดี...
อ่านทั้งหมด