พิมพ์

อินเดียรั้งอันดับ 12 เศรษฐีมากที่สุดในโลก

อินเดียไต่ขึ้นมารั้งอันดับที่ 12 ของโลกที่มีคนรวยที่สุดในโลก มูลค่ารวมอยู่ที่ 5.82 แสนล้านเหรียญ เติบโตขึ้น 22% ในปี 2010 จาก 4.77 แสนล้านเหรียญในปีก่อน จากการสำรวจของเมอร์ริล ลินช์ โกลบอล เวลธ์ เมเนจเมนท์


ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกมีคนรวยเพิ่มขึ้น 9.7% มาอยู่ที่ 3.3 ล้านคน แซงหน้าทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก และทำให้ภูมิภาคนี้เป็นทวีปที่มีตลาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอเมริกาเหนือ


จำนวนคนรวยในญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลียรวมกันมีสัดส่วน 74.4% ของจำนวนคนรวยทั้งหมดในทวีป มีสัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ 62.8% ของภูมิภาค


จำนวนเศรษฐีอินเดียเติบโตขึ้น 20.8% มาอยู่ที่ 153,000 คน จาก 126,700 คนในปี 2009 อินเดียติดอันดับหนึ่งในแปดประเทศในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐีสูง ซึ่งในประเทศเหล่านั้นมีฮ่องกง เวียดนาม อินโดนีเซีย และศรีลังการวมอยู่ด้วย


ความมั่งคั่งของเศรษฐีเอเชีย แปซิฟิกเติบโต 12.1% มาอยู่ที่ 10.8 ล้านล้านเหรียญในปี 2010 ในขณะที่ความมั่งคั่งของยุโรปอยู่ที่ 10.2 ล้านล้านเหรียญ โดยเอเชีย แปซิฟิกมีจำนวนผู้มีฐานะมั่งคั่งมากเพิ่มขึ้น 14.9% มาอยู่ที่ 23,000 คน


จำนวนเศรษฐีอินเดียที่เพิ่มขึ้นมาจากการเติบโตของการลงทุนในหุ้น, อสังหาริมทรัพย์ อัญมณี และจิวเวลลี


ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีจำนวนเศรษฐีมากที่สุด ตามมาด้วยจีน


ปิยรัตน์ เศรษฐศิริไพบูลย์

  • b1-2
  • Department of Industrial Policy & Promotion
  • Invest India
  • iNDEXTb
  • India Brand Equity Foundation