IN FOCUS

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor-25 May 2015
HEADLINES: 1. Simplified ITR forms by next week 2. Indian mobile market to cross 300 Million devices in 2015: FICCI-EY 3. Domestic Air Traffic up 23% in April 4. GST and Land Bill...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

ภาคเอกชนอินเดียเชื่อ ภาษี GST ใหม่จะเปลี่ยนโฉมระบบโลจิสติกส์...
สำหรับภาคธุรกิจของอินเดีย การติดตามกระบวนการและขั้นตอนการออกกฎหมายและประกาศใช้กฎหมายการจัดเก็บภาษีการค้าและบริการ (Good and Services Tax หรือ GST) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ ทุกฝ่ายใ...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

โอริสสา...ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล
ในบรรดารัฐภาคตะวันออกของสาธารณรัฐอินเดีย รัฐโอริสสา (Orissa) นับว่าเป็นรัฐลำดับต้น ๆ ที่นักลงทุนต่างชาติพากันรุมจีบ เรียกว่าหายใจรดต้นคอมากับรัฐเบงกอลตะวันตกเลยทีเดียว นอกจากมีศัก...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

แกะรอยความสำเร็จของไก่ห้าดาว 5 Star Chicken
ประชากรอินเดียราว 1,200 ล้านคน มี 80% นับถือศาสนาฮินดู ไม่รับประทานเนื้อวัว และ 14% นับถือศาสนาอิสลาม ไม่รับประทานเนื้อหมู แต่ไม่ว่าจะนับถือฮินดู อิสลาม หรือศาสนาใดๆ ก็ตามในอินเดี...
อ่านทั้งหมด