Black Ribbon

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor: 25 April 2017
HEADLINES: 1. Arun Jaitley says 7-8 per cent growth ‘absolute normal’ for India 2. Modi government plans major policy push to promote e-vehicles 3. The unintended consequence of l...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

อินเดียกับการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ภายหลังสหรัฐฯ ถอนตัวจาก TPP ส่งผลให้หลายประเทศที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสำคัญกับการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มากขึ้น โดยเฉพาะอินเดียนั้น ประกาศตั้งแต่ต้นแ...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

บริษัท Nomura อินเดียหนุน Start up ทั่วโลกพัฒนา Fintech
โดยที่เมืองมุมไบถือเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและการธนาคารของอินเดีย อีกทั้งปัจจุบันธุรกิจ Start up ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเงิน หรือ Fintech ในเมืองมุมไบได้เพิ่มมากขึ้นอย่...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

ความสำเร็จของซีพีในธุรกิจผลิตอาหารไก่ และโอกาสของภาคเอกชนไทย...
อินเดียเป็นประเทศใหญ่ มีศักยภาพสูงมาก ถ้าคนอินเดียรับประทานไก่ร้อยละ 10 ก็จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ รวมประมาณ 120 ล้านคนเลยทีเดียว บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือที่ค...
อ่านทั้งหมด