Black Ribbon

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor : 23 January 2017
HEADLINES : 1. Modi may lower taxes to spur demands in his budget sops 2. Trump's ' Buy American-hire American' pledge unnerves Indian IT 3. India's consumption growth de-risks it...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

นรม. โมดีประกาศยกเลิกธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี มีผลบัง...
เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 8 พ.ย. 2559 นรม. โมดีได้ออกประกาศผ่านทางโทรทัศน์ แจ้งการยกเลิกธนบัตรมูลค่า 500 รูปี และ 1,000 รูปี ส่งผลให้ธนบัตรดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ชำระหนี้ต...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

ย้อนอดีตเส้นทางสายเครื่องเทศ (Spice Route) และการสานต่อสายสั...
แผนที่เส้นทางเดินเรือในอดีตจากยุโรปมายังชายฝั่งมะละบาร์และท่าเรือในรัฐเกรละในปัจจุบัน ขอบคุณภาพจาก http://www.caleidoscope.in/nostalgiphilia/ancient-indian-cities เส้นทางสายเครื่อ...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

ความสำเร็จของซีพีในธุรกิจผลิตอาหารไก่ และโอกาสของภาคเอกชนไทย...
อินเดียเป็นประเทศใหญ่ มีศักยภาพสูงมาก ถ้าคนอินเดียรับประทานไก่ร้อยละ 10 ก็จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ รวมประมาณ 120 ล้านคนเลยทีเดียว บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือที่ค...
อ่านทั้งหมด