Sat, 13 Jul 2024

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News - Thursday, 11 July 2024
Indian refiners likely saved $10.5 bn by buying discounted Russian oil (The Indian Express) The war in Ukraine has dramatically shifted the India-Russia oil trade, making Russia I ...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

อินเดียย้ำเตือนถึงการบังคับใช้มาตรการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิ ...
อินเดียย้ำเตือนถึงการบังคับใช้มาตรการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไอทีแก่ผู้เกี่ยวข้อง “อินเดียได้ออกมาย้ำเตือนถึงการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และสินค้า IT หล ...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

อุณหภูมิในกรุงนิวเดลีขึ้นไปแตะที่ระดับ 52.3 องศาเซลเซียส ร้อ ...
อุณหภูมิในกรุงนิวเดลีขึ้นไปแตะที่ระดับ 52.3 องศาเซลเซียส ร้อนสุดเป็นประวัติการณ์ “อุณหภูมิกรุงนิวเดลีร้อนระอุเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 52.3 องศาเซลเซียส ภาครัฐประกาศเตือนภัยขั้นรุน ...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

“ไทยสมายล์” บินลัดฟ้าสู่กัลกัตตา เปิดเส้นทางใหม่ต้อนรับตลาดอ ...
“กัลกัตตา” หรือ “Kolkata” เป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก (West Bengal) เป็นมหานครขนาดใหญ่อันดับ 3 ของอินเดีย มีประชากร 45 ล้านคน เป็นแหล่งรวมอารยธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาเบง ...
อ่านทั้งหมด